Smart4Fit – Smart GIVEAWAY


Opšte od
redbe

1.1. Organizator i realizator konkursa: Ova pravila sadrže uslove za učešće u nagradnom konkursu pod nazivom „Smart Giveaway” (u daljem tekstu: „Konkurs”) koja se organizuje na zvaničnoj Smart4Fit Instagram I Facebook stranicama.

Smart4Fit Instagram stranica: https://www.instagram.com/smart4fit/
Smart4Fit Facebook stranica: https://www.facebook.com/smart4fitt/

 

Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Zvanična pravila nagradnog konkursa”).

Zvanični Organizator Konkursa je Nissatech Innovation Centre d.o.o Cara Dušana 54- lok. 303, 18000 Niš, Srbija.

1.2. Uslovi učešća u Konkursu: Učesnik može biti bilo koje fizičko lice.

U obzir će se uzeti samo prijave koje su ispratile sve navedene korake.

1.4. Predstavnici Nissatech Innovation Centre kompanije izvlače pobednika ovog nagradnog konkursa nakon unošenja svih učesnika koji su ispunili uslove učestvovanje u datom roku. Pobednik ćemo izvući uživo na standu sajma, Belfis, 5 oktobra.

1.5. Trajanje konkursa 18.09.2019. – 5.10.2019.

1.6. Iz Konkursa će automatski biti isključene sve prijave na kojima se vrši na neposredan ili posredan način:

1) izlaganje nasilnih poruka i poruke koje šire mržnju.

1.7. DobitniciPobednici nagradnog konkursa će biti obavešteni putem objave na Instagram I Facebook stranici Organizatora, sa posebnim pominjanjem dobitnika u postu. Dobitnik se mora javiti Organizatoru u DM/PM i Inbox (Facebook/Instagram) u roku od 5 dana, u suprotnom gubi pravo na nagradu. Od dobitnika nagrade se očekuje da se slika sa nagradom i da okači tu sliku na svom profilu.

 

  1. Ostale informacije

2.1. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

2.2. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora kao I njihovi najbliži članovi porodice (deca, otac, majka, brat, sestra I sl.).

2.3. Organizator zadržava pravo da izmeni pravila konkursa i promeni njegov tok bez prethodnog obaveštenja.

2.4. Organizator zadržava pravo da isključi učesnike sa takmičenja ukoliko prekrše pravila ili ukoliko postoji sumnja za tako nešto. Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu učesniku koji prekrši pravila i “fer plej” principe bez da ga prethodno o tome obavesti.

Organizator je dužan da dobitniku nagradu isporuči u roku od 30 dana od dana objavljivanja dobitnika

 

Niš18. 09. 2019.